ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση της ΕΕΔΑ για την προστασία αιτούντων άσυλο-θυμάτων βασανιστηρίων
23 • 09 • 2020

Η δράση της ΕΕΔΑ έχει εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στην παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών που εισρέουν στην χώρα μας.

Ερευνητικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι εμπειρίες από το κράτος προέλευσης, όπως λ.χ. βασανιστήρια ή συναφείς με αυτά πράξεις απάνθρωπης μεταχείρισης, επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στην σωματική και ψυχική υγεία ενός πρόσφυγα.

Τα εν λόγω προβλήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη θέσπισης διαδικασιών ασύλου, οι οποίες θα εστιάζουν στον γρήγορο εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βασανιστηρίων, προκειμένου να καταστεί πλήρης και απρόσκοπτη η πρόσβαση τους στην υγειονομική περίθαλψη, στις υπηρεσίες αποκατάστασης και την δικαιοσύνη.

Πηγή: nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ