ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 14 • 01 • 2021

Υπόθεση Καργάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της ΕΣΔΑ.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Καργάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της ΕΣΔΑ.
14 • 01 • 2021

Στην υπόθεση Καργάκης κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα για την παραβίαση των άρθρων 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι: α) οι συνθήκες κράτησης που επικρατούσαν στην φυλακή των Διαβατών κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης του αιτούντος υπέβαλαν τον τελευταίο σε μία δοκιμασία, η ένταση της οποίας υπερέβαινε το αναπόφευκτο επίπεδο της ταλαιπωρίας το οποίο είναι σύμφυτο με την κράτηση και συνεπώς υπήρξε  παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης και β) τα παράπονα του αιτούντος σχετικά με το ότι οι συνθήκες κράτησής του δεν ήταν συμβατές με την κατάσταση της υγείας του δεν απαντήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13. 

Με το άρθρο 3 (Απαγόρευση των βασανιστηρίων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ) αναγνωρίζεται το απόλυτο δικαίωμα να μην υποβάλλεται κάποιος σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται μία από τις θεμελιώδεις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών (για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ δείτε 1, 2). Ακόμα, το άρθρο 13 (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) της ΕΣΔΑ καθιερώνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα του από αυτά που αναγνωρίζονται στην ΕΣΔΑ να προσφύγει με τρόπο αποτελεσματικό ενώπιον των εθνικών αρχών και ταυτόχρονα επιβάλλει την υποχρέωση στο κράτος να προβλέψει τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και μέσα για το σκοπό αυτό (για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ δείτε 1, 2, 3 ).

Στις 14-1-2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Καργάκης κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 27025/13), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε στη συγκεκριμένη περίπτωση τα άρθρα 3 και 13 της ΕΣΔΑ. Δείτε την απόφαση όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εδώ, όπως αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων HUDOC εδώ και το δελτίο τύπου του ΕΔΔΑ για τη συγκεκριμένη υπόθεση εδώ

Ειδικότερα, ο προσφεύγων κατήγγειλε τις συνθήκες κράτησής του μέσα στην φυλακή των Διαβατών Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2013, όταν είχε τεθεί σε προσωρινή κράτηση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο προσφεύγων αντιμετώπιζε ήδη πριν από την κράτησή του σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν, και τον οδήγησαν να βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Επίσης, ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν εξέτασαν ουσιαστικά το παράπονό του ότι τα προβλήματα της υγείας του είχαν επιδεινωθεί από την θέση του υπό κράτηση και ότι οι συνθήκες της κράτησής του ήταν ασύμβατες με την κατάσταση της υγείας του. 

Το ΕΔΔΑ δέχτηκε πως οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν απάντησαν στις αιτιάσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν από τον προσφεύγοντα σχετικά με τις συνθήκες κράτησής του και διαπίστωσε ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 13 της Σύμβασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 σχετικά με τις γενικές συνθήκες κράτησης της φυλακής των Διαβατών.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι τα δικαιώματα του προσφεύγοντος παραβιάστηκαν, καθώς οι συνθήκες κράτησής του συνιστούσαν απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ενώ ταυτόχρονα τα παράπονα που διατύπωσε σχετικά με το ζήτημα αυτό δεν απαντήθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ