ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Η νέα ηγεσία του ΑΣΕΠ και οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν.
27 • 05 • 2021

Η επιλογή του Προέδρου και των μελών του ΑΣΕΠ που έγινε το καλοκαίρι του 2021 από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής σχολιάστηκε πολύ έντονα και με αρνητικό τρόπο. Η αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών της Κυβέρνησης που προηγήθηκαν της επιλογής της νέας ηγεσίας, οι προβληματισμοί σχετικά με την ύπαρξη ή μη ουσιαστικού σεβασμού της ανεξαρτησίας του ΑΣΕΠ καθώς και η έλλειψη ευρείας πολιτικής συναίνεσης για τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν ορισμένοι από τους λόγους που προκάλεσαν αυτές τις αντιδράσεις.

Στα τέλη Μαΐου 2021 επιλέγεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η νέα ηγεσία του ΑΣΕΠ, με τα πρόσωπα αυτά να ορκίζονται και να αναλαμβάνουν καθήκοντα στις αρχές Ιουνίου. Μάλιστα, τη θέση του Προέδρου κατέλαβε πρόσωπο το οποίο είχε ήδη διατελέσει Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ για 5 έτη. 

Η πρόταση του συγκεκριμένου προσώπου ως Προέδρου του ΑΣΕΠ και τελικά η επιλογή του από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η παραβίαση του ορισμένου της θητείας που πρέπει να υπάρχει στις Ανεξάρτητες Αρχές, το ενδεχόμενο παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στο μετέπειτα έργο του ΑΣΕΠ, οι κατηγορίες περί προσπάθειας της κυβέρνησης να μεθοδεύσει το έργο του ΑΣΕΠ, οι υπόνοιες περί του ότι η διάταξη που κατέστησε εφικτή την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου ήταν φωτογραφική, καθώς και το ότι η επιλογή του συγκεκριμένου Προέδρου δεν στηρίχθηκε στην ευρεία πολιτική συναίνεση των κοινοβουλευτικών κομμάτων αποτέλεσαν ορισμένες από τις βάσεις των αντιδράσεων αυτών [βλ. μεταξύ άλλων άρθρα στο Έθνος, το Πρώτο Θέμα, την Αυγή, την Ναυτεμπορική, την Καθημερινή, την Εφημερίδα των Συντακτών (1, 2), το flash.gr, το ieidiseis.gr και το news247, που αναλύουν τις αντίστοιχες αντιδράσεις]. 

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν προβληματισμούς σχετικά με τη νομιμότητα της εν λόγω επιλογής, τόσο λόγω της νομοθετικής ρύθμισης που προηγήθηκε όσο και λόγω των υπονοιών μεροληψίας που δύναται να επιφέρει για την Ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ. Χωρίς αυτό να αποτελεί οποιαδήποτε μομφή για το πρόσωπο του νέου Προέδρου του ΑΣΕΠ ή να αμφισβητείται με κάποιον τρόπο το έργο και η προσωπικότητά του, η επιλογή του δεν μπορεί παρά να θέτει σε αμφισβήτηση τόσο την ανεξαρτησία τη δική του όσο και την ίδια την Ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου οι νόμοι που ψηφίζονται πρέπει να εναρμονίζονται με τις γενικές αρχές και τις επιταγές που θέτει το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο. Ακόμα, οι επιχειρούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό.

Τέλος, η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών (τόσο τύποις όσο και ουσία) αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η ύπαρξη υπονοιών μεροληψίας στη διαδικασία διορισμού του/της επικεφαλής μίας Αρχής μπορεί να προκαλέσει με τη σειρά της υπόνοιες παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στο μετέπειτα έργο της Αρχής αυτής. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιλογή του Προέδρου του ΑΣΕΠ κατόπιν της ψήφισης του άρθρου 70 του ν. 4795/2021 και οι αντιδράσεις που αυτή η επιλογή επέφερε δεν μπορούν παρά να δημιουργούν προβληματισμούς ως προς το εάν όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις τηρήθηκαν και αν η Ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Αρχών όντως διασφαλίστηκε. Παρότι το κύρος, το έργο και η προσωπικότητα του τελικώς επιλεγέντα Προέδρου του ΑΣΕΠ δεν αμφισβητούνται, οι προβληματισμοί για τη νομιμότητα της εν λόγω επιλογής παραμένουν. 

 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ