ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 12 • 2022

Καταγγελίες για περιστατικά αστυνομικής βίας στις διαδηλώσεις για τον K. Φραγκούλη

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Καταγγελίες για περιστατικά αστυνομικής βίας στις διαδηλώσεις για τον K. Φραγκούλη
13 • 12 • 2022

Περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας (αναίτιες και βίαιες προσαγωγές, αναίτια χρήση χημικών) καταγγέλθηκε ότι έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των διαδηλώσεων της 13-12-2022 για τον Κώστα Φραγκούλη.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα του Κράτους Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου, η δράση και η λειτουργία των Αστυνομικών Αρχών πρέπει να διέπεται από ορισμένες αρχές, όπως μεταξύ άλλων την αρχή της νομιμότητας, την αρχή της αναλογικότητας, την απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης της αστυνομικής εξουσίας, τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι αρμοδιότητες των αστυνομικών αρχών και η συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ρυθμίζονται μεταξύ άλλων από το π.δ. 141/1991 και το π.δ. 254/2004. 

Παρότι η Αστυνομία έχει  τη δυνατότητα να προβεί ακόμα και στην άσκηση βίας προκειμένου να επιβάλλει το νόμο, αυτό δεν σημαίνει ότι και η όποια άσκηση προληπτικής ή κατασταλτικής βίας εκ μέρους της είναι νόμιμη. Αντιθέτως, η αυθαίρετη χρήση της δυνατότητας άσκησης βίας και η καθ’ υπέρβαση των νόμιμων ορίων αστυνομική δράση αποτελούν ένα επικίνδυνο φαινόμενο για μία δημοκρατία. 

Η συμπεριφορά που σύμφωνα με καταγγελίες και δημοσιεύματα επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις (βίαιες και αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις, αναίτια χρήση χημικών) στις 13-12-2022 σε διαδηλώσεις για τον Κ. Φραγκούλη δεν φαίνεται, ωστόσο, να συμβαδίζει με τις ως άνω απαιτήσεις. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ