ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Κλήση βουλευτή για εξηγήσεις χωρίς την προηγούμενη άδεια της Βουλής
01 • 12 • 2021

Τον Νοέμβριο του 2021, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκλήθη να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, χωρίς ωστόσο, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, άδεια της Βουλής. Παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών ανακοίνωσε πως η κλήση αυτή για εξηγήσεις έλαβε χώρα εκ παραδρομής και ανακλήθηκε, τα ερωτήματα και οι  προβληματισμοί, που προκύπτουν από μία τέτοια ενέργεια της Εισαγγελίας, παραμένουν.

Τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος προβλέπουν το ανεύθυνο και ακαταδίωκτο των βουλευτών. Το άρθρο 83 του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη χορήγηση άδειας από τη Βουλή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά βουλευτή. Όπως αναφέρει ειδικότερα η υπ΄αριθμ. 4/2012 εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου “Επιτρέπεται… η χωρίς άδεια διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξεως που είναι αναγκαία για τη βεβαίωση του εγκλήματος εκτός αυτών που θίγουν το πρόσωπο του βουλευτή (π.χ. δεν επιτρέπεται κλήση του για παροχή εξηγήσεων ή απολογία).” 

Τον Νοέμβριο του 2021, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Πολάκης, γνωστοποίησε την κλήση του από ανακριτικούς υπαλλήλους του Τμήματος “Προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος” για παροχή εξηγήσεων κατόπιν μήνυσης που είχε υποβληθεί εναντίον του. Για την κλήση αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να είχε προηγηθεί άδεια της Βουλής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα και στο νόμο. Για τον λόγο αυτό, εστάλη αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε να λάβουν χώρα οι απαραίτητες ενέργειες προς διαφύλαξη της συνταγματικής τάξης και ανάκληση της παράνομης και αντισυνταγματικής κλήσης του ως άνω βουλευτή για παροχή εξηγήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εισαγγελία Πρωτοδικών ανακοίνωσε ότι η κλήση για παροχή εξηγήσεων “συνέβη εκ προφανούς παραδρομής” και πως “το συγκεκριμένο σκέλος της εν λόγω παραγγελίας ήδη ανακλήθηκε”

Όπως, ωστόσο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ: “Η «εκ παραδρομής» παραβίαση θεμελιώδους διάταξης του Συντάγματος ….γεννά βαθύτατο προβληματισμό αλλά και εύλογα ερωτήματα”, με τον Π. Πολάκη να αποστέλλει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ούτως ώστε να εξεταστεί και να επιλυθεί το ζήτημα που ανέκυψε  (βλ. 1 και 2). Κατόπιν των ανωτέρω, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από την Εισαγγελία να του υποβληθούν αντίγραφα των σχετικών και συναφών εγγράφων της υπόθεσης.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Η εξέταση και δίωξη των βουλευτών για ποινικά αδικήματα κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Η άδεια της Βουλής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια κάποιων συγκεκριμένων πράξεων εκ μέρους των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, βουλευτής κλήθηκε για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη κατά τα ως άνω διαδικασία. Παρά το γεγονός, ότι η κλήση αυτή για παροχή εξηγήσεων φαίνεται να ανακλήθηκε εκ των υστέρων, καθώς όπως ανακοινώθηκε έλαβε χώρα “εκ παραδρομής”, οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που δημιουργούνται παραμένουν. Και τούτο, διότι με αυτόν τον τρόπο τίθενται εν αμφιβόλω ευρέως γνωστοί και θεμελιώδεις κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος, με το ζήτημα που δημιουργείται να μην αίρεται ακόμα και με την μεταγενέστερη ανάκληση εσφαλμένων ενεργειών.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ