ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 02 • 2021

Ακόμα μία απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας που απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Ακόμα μία απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας που απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις
03 • 02 • 2021

Για τρίτη φορά μέσα σε τρεις μήνες, ο Αρχηγός της Αστυνομίας εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις από 26-1-2021 έως και 1-2-2021, ενόσω ήταν προγραμματισμένο για τις 28-1-2021 πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Παρά το γεγονός ότι πλέον ο αριθμός των δυνάμενων να συμμετέχουν σε μία συνάθροιση (και αυτή να είναι νόμιμη) αυξάνεται, οι προβληματισμοί σχετικά με τη συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα τόσο της απόφασης όσο και των περιορισμών που τίθενται στην άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι παραμένουν αμείωτοι.

  1. Με την υπ’ αριθμ. 1029/8/18- κδ’(ΦΕΚ Β΄ 242/25-1-2021 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύθηκαν όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο της Επικρατείας στις οποίες συμμετέχουν πλέον των εκατό (100) ατόμων, από τις 26 Ιανουαρίου 2021 έως και την 1 Φεβρουαρίου 2021.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι: α) αντίστοιχες αποφάσεις περί απαγόρευσης των συναθροίσεων είχαν παρθεί από τον Αρχηγό της Αστυνομίας τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2020 και β) την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 είχε προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

  1. Παρά το γεγονός ότι το επιτρεπόμενο όριο των συμμετεχόντων στις συναθροίσεις αυξάνεται (σε σχέση με αυτόν που προβλεπόταν στις προηγούμενες αποφάσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου), οι προβληματισμοί σχετικά με τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα και αυτής της απόφασης του Αρχηγού της Αστυνομίας παραμένουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γ. Σωτηρέλης (καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου), αν και ο περιορισμός του δικαιώματος του συνέρχεσθαι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λιγότερο δραστικός εξακολουθεί να θεωρείται υπέρμετρος.

 

γ) παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς “ουδέποτε αξιολογήθηκε κατά πόσο ηπιότεροι περιορισμοί (π.χ. διενέργεια των συναθροίσεων με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων) θα επιτύγχαναν τον ίδιο σκοπό, μην καταλήγοντας σε απαγόρευση ενός συνταγματικού δικαιώματος”, 

δ) δεν τηρήθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, καθώς πριν την λήψη της απόφασης δεν ζητήθηκε γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως προβλέπεται από το άρθρο 68 της από 20-3-2020 ΠΝΠ και

ε) τόσο γενικά η απόφαση όσο και ειδικότερα η επιλογή του ορίου των 100 ατόμων δεν ήταν αιτιολογημένη.

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες ενός Κράτους Δικαίου.

O όποιος περιορισμός των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων είναι νόμιμος μόνο εφόσον  λαμβάνει χώρα κατά τρόπο συνταγματικά επιτρεπτό και δικαιολογημένο, τηρουμένων κάποιων βασικών δικαιοκρατικών εγγυήσεων, όπως μεταξύ άλλων την αρχή της αναλογικότητας και την απαγόρευση παραβίασης του πυρήνα του δικαιώματος.

Η απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας με την οποία απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις από τις 26-1-2021 έως την 1-2-2021 δημιουργεί για μία ακόμα φορά έντονους προβληματισμούς, καθώς φαίνεται να περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατά τρόπο μη νόμιμο και αντίθετο προς το Σύνταγμα.

Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και η θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, παρότι είναι καθ’ όλα σεβαστοί στόχοι δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο που να υπονομεύουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ