ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 11 • 2022

Υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ
17 • 11 • 2022

Στην υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη χώρα για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ καθώς θεωρήθηκε (μεταξύ άλλων) ότι η διάρκεια της ποινικής διαδικασίας κατά του προσφεύγοντος δεν ήταν εύλογη. 

Το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ) προβλέπει ότι «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή … εντός λογικής προθεσμίας …. επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως…». Η απαίτηση της διεξαγωγής/ολοκλήρωσης των (δικαστικών) διαδικασιών μέσα σε εύλογο χρόνο (δικαίωμα εύλογης διάρκειας της δίκης) αποτελεί μία από τις πτυχές του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών και οι αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έκδοση ή στην εκτέλεση των αποφάσεων προσβάλλουν το δικαίωμα του ατόμου σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και «ενδέχεται να υπονομεύουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου και να παρακωλύουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη». 

Τον Νοέμβριο του 2022 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 34812/15). Επικαλούμενος (μεταξύ άλλων) το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ο προσφεύγων παραπονέθηκε για το ότι δεν έτυχε δίκαιης δίκης σε σχέση με τις αιτήσεις αποζημίωσής του για τη διετή κράτησή του, τις οποίες κατέθεσε μετά την αθώωσή του από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης και ισχυρίστηκε ότι η διάρκεια της πρωτόδικης ποινικής διαδικασίας εναντίον του ήταν ασυμβίβαστη με την απαίτηση της ΕΣΔΑ για εκδίκαση της υπόθεσης σε εύλογο χρόνο.

Το ΕΔΔΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: 

α) υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (πρόσβαση σε δικαστήριο- πολιτική δικαιοσύνη) καθώς ο τρόπος με τον οποίο απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αποζημίωσης του προσφεύγοντος ως απαράδεκτες τον εμπόδισαν από το να επιτύχει την εκδίκαση του αποζημιωτικού αιτήματός του και έθιξαν τον πυρήνα του δικαιώματός του για πρόσβαση σε δικαστήριο (βλ. αναλυτικά παρ. 36-51 της απόφασης), 

β) υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ όσον αφορά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας ποινικής διαδικασίας εναντίον του προσφεύγοντα καθώς η συνολική διάρκεια της εν λόγω δίκης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εύλογη (βλ. αναλυτικά παρ. 56-62 της απόφασης). 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα του Κράτους Δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα. Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ καθώς α) ο τρόπος με τον οποίο απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αποζημίωσης του προσφεύγοντος έθιξαν τον πυρήνα του δικαιώματός του για πρόσβαση σε δικαστήριο και β) η διάρκεια της πρωτοβάθμιας ποινικής διαδικασίας εναντίον του δεν ήταν εύλογη. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ