ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Η αμφίβολης νομιμότητας ανακοίνωση της Επιτροπής του 3Α
27 • 11 • 2019

Με μία ασαφή και αόριστη ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης, δίνεται μία αμφιβόλου νομιμότητας δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που έχουν υποβληθεί ενώπιον της Επιτροπής αυτής. Η μη ύπαρξη νομοθετικής εξουσιοδότησης που να νομιμοποιεί την απόφαση αυτή, η παραβίαση του αποκλειστικού χαρακτήρα των προθεσμιών υποβολής και διόρθωσης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατά το ν. 3213/2003 καθώς και οι επιπτώσεις που μία τέτοια απόφαση μπορεί να έχει στον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αποτελούν ορισμένους από τους προβληματισμούς που δημιουργεί η εν λόγω ανακοίνωση.

Οι διατάξεις του νόμου 3213/2003 προβλέπουν συγκεκριμένες και αποκλειστικές προθεσμίες τόσο για την υποβολή όσο και για την τροποποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Η παρέλευση των εν λόγω αποκλειστικών προθεσμιών επιφέρει μάλιστα κυρώσεις έναντι των υποχρέων, τόσο διοικητικού όσο και ποινικού χαρακτήρα (βλ. για τα ζητήματα αυτά άρθρο 1 παρ. 2, άρθρο 2 παρ. 3, άρθρο 6 ν 3213/2003).

Με την από 22-11-2019 ανακοίνωση της η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 ανακοινώνει πως «στην συνεδρίασή της στις 6.11.2019 αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης (υποβολή τροποποιητικής δήλωσης) σε δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει. Η ως άνω δυνατότητα θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2019, για όλες τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή μέχρι τότε». Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής και τροποποίησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αποκλειστικά και μόνο για τα πρόσωπα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 3Α (πολιτικά πρόσωπα και δικαστικοί λειτουργοί). 

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής, ωστόσο, παραβιάζει άμεσα τον αποκλειστικό χαρακτήρα που έχουν οι προθεσμίες υποβολής και τροποποίησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το ν. 3213/2003 και συνεπώς εκδίδεται κατά παράβαση των διατάξεων του ως άνω νόμου. Επίσης, το γεγονός ότι η παράταση αυτή δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένους υπόχρεους (και δεν αφορά και τους υπόχρεους προς υποβολή πόθεν έσχες στα λοιπά όργανα ελέγχου του νόμου 3213) μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, καθώς χωρίς να υπάρχει κάποια ειδική αιτιολογία όμοιες περιπτώσεις (υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης) αντιμετωπίζονται με ανόμοιο τρόπο (για ορισμένους ισχύει η παράταση της προθεσμίας και για ορισμένους όχι).   Ακόμα, το γεγονός ότι η παράταση αυτή λαμβάνει χώρα χωρίς να υπάρχει κάποια αντίστοιχη νομοθετική διάταξη που να παρατείνει τις προθεσμίες ή να δίνει τη σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση στην Επιτροπή 3Α να αποφασίσει τη συγκεκριμένη παράταση, δημιουργεί επίσης προβληματισμούς σχετικά με τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διάταξης. Η αοριστία δε των αναφορών της ανακοίνωσης («δυνατότητα διόρθωσης …σε δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει» καθώς και «για όλες τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην επιτροπή μέχρι τότε») δημιουργεί πλείστα ακόμη ζητήματα ως προς τις δηλώσεις που καλύπτει η εν λόγω ανακοίνωση, καθώς αφήνει περιθώρια τροποποίησης και σε δηλώσεις παλαιότερων χρήσεων, οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί κατά τα αναφερόμενα στο ν. 3213/2003 και ενδέχεται να έχουν ήδη ελεγχθεί και αρχειοθετηθεί ή σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου

Η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και  αποτελεί μία εκ των πρακτικών πρόληψης της διαφθοράς. Ο νόμος 3213/2003 αποτελεί τον κύριο νόμο που ρυθμίζει τα σχετικά με το πόθεν έσχες ζητήματα και προβλέπει συγκεκριμένες και αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις.  

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 αποφάσισε αυτοβούλως, καταχρηστικά και χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση να δώσει τη δυνατότητα στους υπόχρεους που υποβάλλουν δηλώσεις ενώπιόν της να διορθώσουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είχαν ήδη υποβάλλει. 

Το ότι η δυνατότητα αυτή διόρθωσης δεν οριοθετείται χρονικά ως προς τις δηλώσεις που καταλαμβάνει (και άρα μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις δηλώσεις ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής τους) πολλαπλασιάζει τους προβληματισμούς που δημιουργούνται σχετικά με τη νομιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητα της δυνατότητας αυτής.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ