ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 22 • 08 • 2021

O συστηματικός αποκλεισμός των δικαστικών ενώσεων από τις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες σε ζητήματα της Δικαιοσύνης

Χριστιάννα Στυλιανίδου
O συστηματικός αποκλεισμός των δικαστικών ενώσεων από τις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες σε ζητήματα της Δικαιοσύνης
22 • 08 • 2021

Εντός του 2021, ψηφίστηκαν από τη Βουλή μία σειρά νόμων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Από τη σχετική νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ωστόσο, φαίνεται να αποκλείονται συστηματικά οι δικαστικές και εισαγγελικές ενώσεις, γεγονός που περιέχει κινδύνους για τη δικαστική ανεξαρτησία και θίγει την αρχή του κράτους δικαίου. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με σχετικές καταγγελίες της, που από ότι φαίνεται δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Κατά το τελευταίο έτος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε ή έχει εισάγει προς ψήφιση στη Βουλή μία σειρά νόμων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης καθώς και νομοθετήματα που επηρεάζουν την επαγγελματική και υπηρεσιακή ζωή δικαστών και εισαγγελέων (αλλαγές στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστών, αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων κοκ). Ωστόσο, από τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση των νομοθετικών αλλαγών κοκ) φαίνεται να αποκλείονται συστηματικά οι δικαστικές ενώσεις. 

Με μία σειρά “καταγγελιών” τους, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (βλ. 1, 2, 3, 4, 5 ) αναδεικνύει αυτή την πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επισημαίνει τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί και εκφράζει τις ανησυχίες της για τις συνέπειες της θεσμικής αυτής προσβολής και της συνακόλουθης μείωσης του κύρους της Δικαιοσύνης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό, τον Μάρτιο του 2021, απέστειλε ενημερωτικές επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους Αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και υπέβαλε γραπτή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, ζητώντας την παρέμβαση της. 

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, απέστειλε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης επιστολή, στο πλαίσιο της οποίας καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να συμπεριλάβει τις δικαστικές ενώσεις στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, αναφέροντας ότι η μη συμμόρφωση της χώρας σε κάποιες βασικές αρχές καλής νομοθέτησης (συνιστάμενες π.χ. στην υπερβολική χρήση εσπευσμένης και επείγουσας νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, την μη ύπαρξη διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη μη  βελτίωση της περιεκτικότητας και της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας) δύναται να εγείρει αμφιβολίες ως προς την τήρηση της αρχής του κράτους δικαίου και να αποτελεί παραβίαση του κράτους δικαίου. 

Απαντώντας στην εν λόγω επιστολή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αρνήθηκε τον αποκλεισμό των δικαστικών ενώσεων από τις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες, αναφέροντας, μάλιστα, ότι οι πληροφορίες που τους διαβιβάστηκαν δεν ήταν ακριβείς. 

Σημειώνεται, σε αυτό το σημείο ότι λίγο καιρό μετά την ανωτέρω καταδίκη της πρακτικής αποκλεισμού των δικαστικών ενώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση Δικαστών, κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ ο ισχυρισμός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών απέβαλε την ελληνική Ελληνική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από τους κόλπους της, επειδή οι Έλληνες δικαστές εκτελούν πολιτικές εντολές, δεν υπηρετούν το δίκαιο, και στην Ελλάδα έχει καταλυθεί το κράτος δικαίου, ισχυρισμός που δεν ευσταθεί. Για το ζήτημα αυτό, εκδόθηκε και το από 22-7-2021 δελτίο τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπου αναφέρεται ότι αφορμή της είδησης πρέπει να ήταν το από 28-5-2021 ψήφισμα και αναδεικνύεται η πλήρης διαστρέβλωση του περιεχομένου του από τα Μέσα Ενημέρωσης “που αρκούνται να κατασκευάζουν «ειδήσεις» χωρίς την τήρηση καμίας δεοντολογίας”.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου, τα άμεσα θιγόμενα από μία προτεινόμενη νομοθετική μεταβολή πρόσωπα, θα πρέπει να μπορούν να εκφράσουν επίσημα την άποψή τους επί των προτεινόμενων αλλαγών του νόμου και να εισακούονται οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί τους από την πολιτεία.

Ειδικά στην περίπτωση που οι προτεινόμενες νομοθετικές μεταβολές αφορούν ουσιώδη ζητήματα του Δικαστικού Σώματος, οι αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές ενώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν επίσημα και χωρίς εξαιρέσεις στις σχετικές νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες. Η συμμετοχή αυτή κρίνεται αναγκαία ιδίως στις περιπτώσεις που οι νομοθετικές μεταβολές αφορούν κρίσιμα ζητήματα της υπηρεσιακής/επαγγελματικής κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Ωστόσο, η Ελληνική Κυβέρνηση, δεν φαίνεται να διασφαλίζει με αποτελεσματικό τρόπο την επιταγή αυτή του κράτους δικαίου, μιας και, όπως αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αποτελεί πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο αποκλεισμός της ένωσης από τις αντίστοιχες νομοθετικές διαδικασίες.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ