ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΠΙΣΩ Εκθέσεις : Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία

 

Για την πληρέστερη αποτύπωση, την ιστορική εκτίμηση αλλά και την εις βάθος εποπτεία του κρίσιμου και ανεξάντλητου ζητήματος των παραβιάσεων του ΚΔ σε μια χώρα, συμβάλλουν σημαντικά και οι εκθέσεις και αξιολογήσεις που «φωτογραφίζουν» την κατάσταση του ΚΔ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ θα βρείτε ένα αποθετήριο με:

 

α. Όλες τις εκθέσεις και αξιολογήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από τα αρμόδιους και εντεταλμένους διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ κ.λπ..

β. Ετήσιες αναφορές από το Govwatch με βάση τις καταχωρήσεις της πλατφόρμας.

Φίλτρα
Συντάχθηκε από:
Έτος
Κατηγορίες
World Justice Project 25 • 10 • 2023
Έκθεση World Justice Project: Δείκτης του Κράτους Δικαίου 2023
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 26 • 09 • 2023
Έκθεση 2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2022
European Commission 05 • 07 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου: Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Συνήγορος του Πολίτη 05 • 04 • 2023
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη | 2022
Varieties of Democracy 06 • 03 • 2023
Έκθεση Η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
Media Freedom Rapid Response (MFRR) 07 • 02 • 2023
Ελευθερία του Τύπου
Έκθεση Χαρτογράφηση για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης – 2022
World Justice Project 31 • 10 • 2022
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2022
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 13 • 09 • 2022
Έκθεση 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2021
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 02 • 06 • 2022
Κοινοβουλευτική Ανοιχτότητα και Διαφάνεια
Έκθεση Τέταρτος Κύκλος Αξιολόγησης | Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 12 • 05 • 2022
Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
European Center for Press and Media Freedom 30 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Έκθεση Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 03 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
World Justice Project 14 • 10 • 2021
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2021
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 • 07 • 2021
Έκθεση Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 30 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις
Έκθεση Έκθεση πεπραγμένων 2020 – ΕΑΑΔΗΣΥ
Εθνική Αρχή Διαφάνειας 29 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 – ΕΑΔ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2021
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2020
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2021
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΕΣΡ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2020
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΑΔΑΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 • 09 • 2020
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Έκθεση Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2020
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2019
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2020
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019 | ΕΣΡ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2019
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2019 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2019
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2018
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2018
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2018 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2018
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2017
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2018
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΕΣΡ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2017
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2017
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2016
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2016
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2016 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2016
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2015
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2015
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2015 – ΑΔΑΕ