ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΠΙΣΩ Εκθέσεις : Θεμελιώδη Δικαιώματα

 

Για την πληρέστερη αποτύπωση, την ιστορική εκτίμηση αλλά και την εις βάθος εποπτεία του κρίσιμου και ανεξάντλητου ζητήματος των παραβιάσεων του ΚΔ σε μια χώρα, συμβάλλουν σημαντικά και οι εκθέσεις και αξιολογήσεις που «φωτογραφίζουν» την κατάσταση του ΚΔ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ θα βρείτε ένα αποθετήριο με:

 

α. Όλες τις εκθέσεις και αξιολογήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από τα αρμόδιους και εντεταλμένους διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ κ.λπ..

β. Ετήσιες αναφορές από το Govwatch με βάση τις καταχωρήσεις της πλατφόρμας.

Φίλτρα
Συντάχθηκε από:
Έτος
Κατηγορίες
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 25 • 04 • 2024
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Ετήσια Έκθεση 2023
Varieties of Democracy 13 • 03 • 2024
Έκθεση DEMOCRACY REPORT 2024 | Democracy Winning and Losing at the Ballot
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 14 • 12 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Μηχανισμός καταγραφής περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών | Ετήσια Έκθεση 2022
World Justice Project 25 • 10 • 2023
Έκθεση World Justice Project: Δείκτης του Κράτους Δικαίου 2023
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 26 • 09 • 2023
Έκθεση 2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2022
Συνήγορος του Πολίτη 23 • 08 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Ειδική Έκθεση | Eπιστροφές Aλλοδαπών 2022
European Commission 05 • 07 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου: Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 05 • 05 • 2023
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2022
Συνήγορος του Πολίτη 06 • 04 • 2023
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Έκθεση Ειδική Έκθεση | Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία
Συνήγορος του Πολίτη 05 • 04 • 2023
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη | 2022
Διεθνής Αμνηστία 03 • 04 • 2023
Έκθεση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ 2022/23: ΕΛΛΑΔΑ
Varieties of Democracy 06 • 03 • 2023
Έκθεση Η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 25 • 01 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Μηχανισμός Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών
World Justice Project 31 • 10 • 2022
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2022
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 13 • 09 • 2022
Έκθεση 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2021
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 18 • 07 • 2022
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση του ENNHRI για την ενίσχυση της λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 06 • 2022
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2021
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών 2021
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) 29 • 09 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) για τα δικαιώματα των μεταναστών…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 15 • 07 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση της ΕΕΔΑ για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 05 • 07 • 2021
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση αναφοράς της ΕΕΔΑ για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 19 • 05 • 2021
Έκθεση Έκθεση αναφοράς για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή της στα…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 22 • 04 • 2021
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2020
Διεθνής Αμνηστία 07 • 04 • 2021
Έκθεση Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας 2020/21: Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο
Human Rights Watch 23 • 01 • 2021
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση Human Rights Watch: Ελλάδα, γεγονότα του 2020
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2021
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΕΣΡ
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 24 • 09 • 2020
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – 2020
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 09 • 2020
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση της ΕΕΔΑ για την προστασία αιτούντων άσυλο-θυμάτων βασανιστηρίων
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 09 • 2020
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση ΕΕΔΑ για την προστασία αιτούντων άσυλο-θυμάτων βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 12 • 06 • 2020
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση για την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη των μέτρων αντιμετώπισης της…
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2020
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019 | ΕΣΡ
Συνήγορος του Πολίτη 01 • 01 • 2020
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Συνήγορος του Πολίτη – Ετήσια Έκθεση 2019
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2019
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης – Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2019
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 31 • 12 • 2019
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας | Ετήσια Έκθεση 2019
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 06 • 09 • 2019
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – 2019
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2018
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΕΣΡ