ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Νεφέλη Λάππα
Βιογραφικό

Η Νεφέλη είναι νομικός, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο και τη Βιωσιμότητα. Στο παρελθόν εργάστηκε ως δικηγόρος, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως Νομική Εισηγήτρια σε υποθέσεις ασύλου στην Ελλάδα. Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες/θηλυκότητες θύματα έμφυλης βίας, τα άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, οι μετανάστες/-στριες και οι πρόσφυγες/-γισσες, ιδίως σε καταστάσεις κρίσεων, όπως η περιβαλλοντική καταστροφή. Η ενασχόληση με την πολιτική και η εξασφάλιση του κράτους δικαίου αποτελούν για την ίδια ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας.

Συνεισφορά στο govwatch
Νεφέλη Λάππα 09 • 05 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων στο πλαίσιο της…
Νεφέλη Λάππα 12 • 08 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της Ελλάδας να εξασφαλίσει την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος –…
Νεφέλη Λάππα 05 • 10 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ο νόμος 4779/2021 περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 ΣΛΕΕ…
Νεφέλη Λάππα 29 • 10 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ – παράβαση: INFR(2022)4078
Νεφέλη Λάππα 29 • 10 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αποστολής επικαιροποιημένων χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας – παράβαση: INFR(2021)2254
Νεφέλη Λάππα 02 • 11 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ – παράβαση: INFR(2014)2231
Νεφέλη Λάππα 09 • 11 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των…
Νεφέλη Λάππα 15 • 11 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τους ειδικούς…
Νεφέλη Λάππα 15 • 12 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Πλημμελής εφαρμογή των κανόνων για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες- παράβαση: INFR(2020)4049
Νεφέλη Λάππα 31 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Δολοφονία 16χρονου Ρομά από τα πυρά της Ελληνικής Αστυνομίας
Νεφέλη Λάππα 15 • 02 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Οι παράνομες «φυλακές» των πλοίων της γραμμής Ελλάδα-Ιταλία
Νεφέλη Λάππα 24 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη επιτρεπτή σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Υγείας-Μάρτιος 2023
Νεφέλη Λάππα 24 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη επιτρεπτή σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Φεβρουάριος 2023