ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΠΙΣΩ Εκθέσεις : Διαφθορά

 

Για την πληρέστερη αποτύπωση, την ιστορική εκτίμηση αλλά και την εις βάθος εποπτεία του κρίσιμου και ανεξάντλητου ζητήματος των παραβιάσεων του ΚΔ σε μια χώρα, συμβάλλουν σημαντικά και οι εκθέσεις και αξιολογήσεις που «φωτογραφίζουν» την κατάσταση του ΚΔ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ θα βρείτε ένα αποθετήριο με:

 

α. Όλες τις εκθέσεις και αξιολογήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από τα αρμόδιους και εντεταλμένους διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ κ.λπ..

β. Ετήσιες αναφορές από το Govwatch με βάση τις καταχωρήσεις της πλατφόρμας.

Φίλτρα
Συντάχθηκε από:
Έτος
Κατηγορίες
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Varieties of Democracy 13 • 03 • 2024
Έκθεση DEMOCRACY REPORT 2024 | Democracy Winning and Losing at the Ballot
World Justice Project 25 • 10 • 2023
Έκθεση World Justice Project: Δείκτης του Κράτους Δικαίου 2023
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 26 • 09 • 2023
Έκθεση 2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά
Διεθνής Διαφάνεια 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς – 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ το 2023 – Ελλάδα
European Commission 05 • 07 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου: Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Συνήγορος του Πολίτη 05 • 04 • 2023
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη | 2022
Varieties of Democracy 06 • 03 • 2023
Έκθεση Η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
World Justice Project 31 • 10 • 2022
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2022
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 13 • 09 • 2022
Έκθεση 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2021
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 12 • 05 • 2022
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 06 • 04 • 2022
Έκθεση Implementing the OECD Anti-Bribery Convention: Phase 4 Report Greece
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 03 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 24 • 02 • 2022
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημόσιων Συμβάσεων Περιόδου 2018 – 2020
World Justice Project 14 • 10 • 2021
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2021
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 • 07 • 2021
Έκθεση Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 30 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Έκθεση πεπραγμένων 2020 – ΕΑΑΔΗΣΥ
Εθνική Αρχή Διαφάνειας 29 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 – ΕΑΔ
Διεθνής Διαφάνεια 15 • 06 • 2021
Έκθεση Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 20 • 01 • 2021
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Έκθεση παρακολούθησης των δημόσιων συμβάσεων 2018-2020
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 • 09 • 2020
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Έκθεση Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου