ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Άννα Κανελλοπούλου
Βιογραφικό

Η Άννα Κανελλοπούλου είναι νομικός, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Leiden University. Ζει στις Βρυξέλλες και ασχολείται με Ευρωπαϊκή πολιτική με κύρια ενδιαφέροντα το μεταναστευτικό και την κλιματική κρίση.

Συνεισφορά στο govwatch
Άννα Κανελλοπούλου 31 • 12 • 2015
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2015 που αφορούν τις συνθήκες κράτησης προσώπων…
Άννα Κανελλοπούλου 31 • 12 • 2016
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2016 που αφορούν τις συνθήκες κράτησης προσώπων…
Άννα Κανελλοπούλου 02 • 05 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2019/713 παράβαση – INFR(2021)0210
Άννα Κανελλοπούλου 02 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2011/7/ΕΕ παράβαση – INFR(2010)4206
Άννα Κανελλοπούλου 05 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/22/ΕΚ παράβαση – INFR(2018)2336
Άννα Κανελλοπούλου 10 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 παράβαση – INFR(2021)0209
Άννα Κανελλοπούλου 25 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 – παράβαση INFR(2021)0212
Άννα Κανελλοπούλου 19 • 07 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 – παράβαση INFR(2021)0211
Άννα Κανελλοπούλου 29 • 10 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τον κανονισμό 1143/2014 – παράβαση INFR(2021)2011
Άννα Κανελλοπούλου 11 • 11 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ)2019/1160 παράβαση – INFR(2021)0408
Άννα Κανελλοπούλου 22 • 12 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Αναφορά Οι δηλώσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η απάντηση των δημοσιογραφικών ενώσεων
Άννα Κανελλοπούλου 17 • 01 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Αντι-μεταναστευτική πολιτική μέσω ‘ποινικοποίησης της αλληλεγγύης’
Άννα Κανελλοπούλου 26 • 01 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Υπόθεση B.Y. κατά Ελλάδας – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ
Άννα Κανελλοπούλου 28 • 01 • 2023
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Υπερβολική επιτήρηση
Αναφορά Συστάσεις στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με αφορμή το…
Άννα Κανελλοπούλου 31 • 01 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Σαββαΐδου κατά Ελλάδας – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 6 και 13…
Άννα Κανελλοπούλου 20 • 02 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Αναφορά Υπόθεση Χειμάρα: Παρέμβαση οικονομικού εισαγγελέα κατά του παραιτηθέντα βουλευτή για συμβάσεις προμηθειών με το Δημόσιο
Άννα Κανελλοπούλου 14 • 03 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ
Άννα Κανελλοπούλου 04 • 04 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Υπόθεση A.D. κατά Ελλάδας – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ
Άννα Κανελλοπούλου 19 • 04 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Πλημμελής εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές νομικής βοήθειας – παράβαση: INFR(2023)4000
Άννα Κανελλοπούλου 19 • 04 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2005/36/ΕΚ – παράβαση: INFR(2023)4003
Άννα Κανελλοπούλου 13 • 06 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Υπόθεση H.A. και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 3 και…
Άννα Κανελλοπούλου 14 • 07 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη της Ελλάδας να διασφαλίσει την συμμόρφωση των επιχειρησιακών φορέων με τον κανονισμό (ΕΕ)2021/116 –…
Άννα Κανελλοπούλου 05 • 10 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Υπόθεση E.F. κατά Ελλάδας – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 3 και 13…