ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Άννα Κανελλοπούλου
Βιογραφικό

Η Άννα Κανελλοπούλου είναι νομικός, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Leiden University. Ζει στις Βρυξέλλες και ασχολείται με Ευρωπαϊκή πολιτική με κύρια ενδιαφέροντα το μεταναστευτικό και την κλιματική κρίση.

Συνεισφορά στο govwatch
Άννα Κανελλοπούλου 02 • 05 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2019/713 παράβαση – INFR(2021)0210
Άννα Κανελλοπούλου 02 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2011/7/ΕΕ παράβαση – INFR(2010)4206
Άννα Κανελλοπούλου 05 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/22/ΕΚ παράβαση – INFR(2018)2336
Άννα Κανελλοπούλου 10 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 παράβαση – INFR(2021)0209
Άννα Κανελλοπούλου 25 • 06 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 – παράβαση INFR(2021)0212
Άννα Κανελλοπούλου 19 • 07 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 – παράβαση INFR(2021)0211
Άννα Κανελλοπούλου 29 • 10 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τον κανονισμό 1143/2014 – παράβαση INFR(2021)2011
Άννα Κανελλοπούλου 11 • 11 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ)2019/1160 παράβαση – INFR(2021)0408
Άννα Κανελλοπούλου 22 • 12 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Αναφορά Οι δηλώσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η απάντηση των δημοσιογραφικών ενώσεων
Άννα Κανελλοπούλου 17 • 01 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου
Αναφορά Αντι-μεταναστευτική πολιτική μέσω ‘ποινικοποίησης της αλληλεγγύης’
Άννα Κανελλοπούλου 26 • 01 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου
Αναφορά Υπόθεση B.Y. κατά Ελλάδας – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ
Άννα Κανελλοπούλου 28 • 01 • 2023
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Υπερβολική επιτήρηση
Αναφορά Συστάσεις στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με αφορμή το…
Άννα Κανελλοπούλου 20 • 02 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις
Αναφορά Υπόθεση Χειμάρα: Παρέμβαση οικονομικού εισαγγελέα κατά του παραιτηθέντα βουλευτή για συμβάσεις προμηθειών με το Δημόσιο
Άννα Κανελλοπούλου 14 • 03 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ