ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Άννα Κανελλοπούλου 14 • 03 • 2023

Υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ

Άννα Κανελλοπούλου
Υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ
14 • 03 • 2023

Στην υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ καταδίκασε την χώρα για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (δίκαιη δίκη) καθώς το εθνικό Δικαστήριο παρέλειψε, χωρίς αιτιολογία, να εξετάσει το αίτημα του προσφεύγοντος να ζητηθεί η έκδοση προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 (Δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ): “ 1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως…” (για το περιεχόμενο του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ βλ. μεταξύ άλλων 1, 2) .

Στις 14 Μαρτίου του 2023 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2, 3, 4) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΔΔΑ)  στην υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 57378/18). 

Ο Α. Γεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Σε μη προσδιορίσιμο χρόνο εκκινήθηκε εναντίον του ποινική διαδικασία, η οποία οδήγησε στην καταδίκη του για παράβαση καθήκοντος του Αύγουστο του 2017 (βλ. περισσότερα σε παρ. 5-11 της απόφασης του ΕΔΔΑ).

Το ΕΔΔΑ, αφού ανέφερε μεταξύ άλλων πως: α) το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια την υποχρέωση να αιτιολογούν τις αποφάσεις με τις οποίες αρνούνται να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα, β) η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν περιείχε κάποια αναφορά του αιτήματος του προσφεύγοντος για την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν το ερώτημα θεωρήθηκε άσχετο, αν θεωρήθηκε ότι αφορούσε διάταξη που ήταν σαφής ή είχε ήδη ερμηνευθεί από το ΔΕΕ ή αν απλώς αγνοήθηκε (βλ. παρ. 22-25 απόφασης), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.

Σημειώνεται τέλος πως κατά τη γνώμη του ΕΔΔΑ η άρση της παραβίασης του άρθρου 6 στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη διασφάλιση της επανάληψης της διαδικασίας, εφόσον ζητηθεί, προκειμένου το αίτημα προδικαστικού ερωτήματος να εξεταστεί από τον Άρειο Πάγο (βλ. Παρ. 31-33 απόφασης).   

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση τους κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η παράλειψη εξέτασης του αιτήματος για προδικαστική παραπομπή της υπόθεσης στο ΔΕΕ στην δικαστική απόφαση συνιστά παραβίαση του δικαιώματος του προσφεύγοντος σε δίκαιη δίκη.

Άννα Κανελλοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ