ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΠΙΣΩ Άρθρα : Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται αναλυτική και συναφής αρθρογραφία από τη συντακτική ομάδα, από καταξιωμένα μέλη της δημοσιογραφικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και ακτιβιστές/-ριες με εξειδίκευση στις θεματικές του παρατηρητηρίου. Τα άρθρα παρουσιάζονται ανά θεματική / υποθεματική και αναφέρεται αν αναπτύχθηκαν ειδικά για την πρωτοβουλία ή αναπαράγονται από πρότερες αναρτήσεις – δημοσιεύσεις των συντακτών/-ριών τους.

Φίλτρα
Συντάχθηκε από:
Έτος
Κατηγορίες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Ο νόμος 4855/2021, οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Άρθρό Η πρόβλεψη «ακαταδίωκτων και ανεύθυνων» και ζητήματα νομιμότητας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2020 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2020
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος»: η «νομοτεχνική βελτίωση» στο άρθρο 3 του ν. 4734/2020
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 01 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2019 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 12 • 2019
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Η κατ’ έγκληση δίωξη της απιστίας κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η μη αναστολή των προθεσμιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 01 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2017 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2017
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2017 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2016
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2016 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2016
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2016 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 01 • 2016
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2015 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2015
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Άρθρό Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2015 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές