ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Ελλάδα: Ευρωκαταδίκη για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα
05 • 03 • 2023

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Ελλάδα για συστηματική παραβίαση της οδηγίας 2008/50/ΕΚ σχετικά με τα ανώτατα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης από διοξείδιο του αζώτου στην περιοχή της Αθήνας.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023, το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) ανακοίνωσε την καταδίκη της Ελλάδας για ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, η οποία μάλιστα βρίσκεται πάνω από τα ανώτατα όρια που θέτει η ενωσιακή νομοθεσία εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το Ευρωδικαστήριο διαπίστωσε στην απόφασή του ότι το ελληνικό κράτος παραβίασε την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, καθώς: 

  • Πρώτον, ξεπέρασε κατά τρόπο διαρκή και συστηματικό τα ανώτατα όρια που προβλέπει η παραπάνω οδηγία για τις τιμές του διοξειδίου του αζώτου στην περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η παραπάνω παράβαση συντελέστηκε για πάνω από μία δεκαετία, συγκεκριμένα από το 2010 έως το 2020.
  • Δεύτερον, δεν θέσπισε κατάλληλα μέτρα για να μειωθούν τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου στα προβλεπόμενα ετήσια όρια, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα αθέτησε την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι τα εθνικά σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα προβλέπουν κατάλληλα μέτρα, ώστε η περίοδος υπέρβασης των ανώτατων ορίων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης «οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι έχουν αναθέσει “Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών”, το οποίο θα περιλαμβάνει και την εκτίμηση της συμβολής των νέων μέτρων καθώς και την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων εφαρμογής διαφόρων μέτρων, σε περίπτωση κατά την οποία τα υφιστάμενα και τα προγραμματιζόμενα μέτρα δεν επαρκούν» για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, προσθέτει η εφημερίδα, «το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα, σημειώνοντας ότι ακόμα κι αν η μελέτη που την περίοδο αυτή εκπονείται είναι στη σωστή κατεύθυνση, “το σχέδιο αυτό θα έχει εκπονηθεί δέκα και πλέον έτη μετά την ημερομηνία από της οποίας έπρεπε να τηρείται η ετήσια οριακή τιμή που καθορίσθηκε για το NO2 με την κοινοτική οδηγία”».

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ως κράτος μέλος της ΕΕ η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται με τις συνθήκες της Ένωσης και το ενωσιακό δίκαιο. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η χώρα παραβίασε την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, με αποτέλεσμα η ατμοσφαιρική ρύπανση να ξεπερνά τα όρια της ενωσιακής νομοθεσίας κατά τρόπο διαρκή και συστηματικό.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ