ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 18 • 10 • 2021

Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
18 • 10 • 2021

Στις 12 Οκτωβρίου 2021 το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης opengov.gr το σχέδιο νόμου για τη δίκαιη μετάβαση και τη ρύθμιση ζητημάτων απολιγνιτοποίησης. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολούθησε το υπουργείο παραβίασε τους κανόνες για τη δημόσια διαβούλευση και την καλή νομοθέτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2, 3 & 4 του νόμου για το Επιτελικό Κράτος (ν. 4622/2019 – ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019), «η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο εβδομάδες» και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να συντμηθεί σε μία εβδομάδα «για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση» που «αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο στον οποίο έλαβε χώρα η διαβούλευση». 

Στις 12 Οκτωβρίου 2021 το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης νομοσχέδιο με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης». Η διαβούλευση διήρκησε έως τις 19 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση έκανε χρήση της δυνατότητας σύντμησης της διαβούλευσης σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Μάλιστα, η σύντμηση της διαβούλευσης έφτασε σχεδόν στο προβλεπόμενο από τον νόμο διάστημα της μίας εβδομάδας. 

Εν προκειμένω το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν ακολούθησε την παραπάνω νόμιμη διαδικασία. Κι αυτό γιατί δεν ανήρτησε την παραπάνω έκθεση στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, αποσιωπώντας τους λόγους χρονικής σύντμησης της δημόσιας διαδικασίας. Μάλιστα, η μοναδική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που αναρτήθηκε από το υπουργείο συντάχθηκε στην έναρξη της διαβούλευσης και όχι μετά το πέρας της και δεν αναφέρει ούτε έναν επαρκώς τεκμηριωμένο λόγο σύντμησης της διαβούλευσης.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου η κυβέρνηση ακολουθεί απαρέγκλιτα τους κανόνες καλής νομοθέτησης, αφού με αυτόν τον τρόπο τεκμαίρεται η βελτίωση του νομοθετικού έργου και αντιμετωπίζονται αρνητικές συνέπειες από πρακτικές κακής νομοθέτησης (όπως, για παράδειγμα, η πολυνομία και το δυσνόητο των διατάξεων που διαχρονικά ταλανίζουν την ελληνική νομοθεσία).

 

Ακόμη, η εφαρμογή των κανόνων καλής νομοθέτησης συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και το νόμο, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση συμμορφώνεται στη νομοθεσία και εδραιώνεται η δημοκρατική αρχή που θέλει πολίτες και φορείς δημόσιας εξουσίας ίσους απέναντι στον νόμο. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τη δημόσια διαβούλευση, η θεσμοθέτηση της οποίας επιτρέπει στην Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση κανόνων που διέπουν μια δημοκρατική κοινωνία. . 

Ωστόσο, εν προκειμένω το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν εφάρμοσε τους κανόνες που αφορούν στη σύντμηση της διάρκειας της διαβούλευσης, περιορίζοντας τη δυνατότητα των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ζητήματα πράσινης μετάβασης και απολιγνιτοποίησης.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ