ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Άσχετη και παράνομη τροπολογία μεταθέτει δεκάδες υπαλλήλους της ΕΥΠ
18 • 12 • 2021

Σε ένα κράτος δικαίου η Βουλή και η κυβέρνηση οφείλουν να ψηφίζουν εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τους κανόνες καλής νομοθέτησης που θεσπίζουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής για τις τροπολογίες. Ωστόσο, αυτο δεν συνέβη με τον ν. 4873/2021, κατά την ψήφιση του οποίου τα δύο νομοθετικά σώματα ρύθμισαν με άσχετη τροπολογία τη μετάθεση περίπου 100 υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην ΕΛΑΣ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Αποσκοπώντας στην υιοθέτηση κανόνων καλής και διαφανούς νομοθέτησης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, το άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος, και τα άρθρα 87, 88 και 101 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζουν ότι οι υπουργικές τροπολογίες σε προτεινόμενα νομοσχέδια πρέπει να κατατίθενται μέχρι τρεις ημέρες πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ή την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, απαγορεύοντας τροπολογίες άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. 

Ειδικά για την απαγόρευση των άσχετων τροπολογιών, το άρθρο 88 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει ότι «οι τροπολογίες πρέπει να σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου και της πρότασης νόμου». Η απαγόρευση των άσχετων τροπολογιών στοχεύει στο να επικεντρωθεί η προσοχή του νομοθέτη σε ένα θέμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο αφενός θεωρείται ότι ο δημόσιος διάλογος θα είναι πιο ουσιώδης, αφετέρου η ρύθμιση πολλών διαφορετικών θεμάτων από ένα νομοσχέδιο οδηγεί αναπόφευκτα σε κατακερματισμό της νομοθεσίας και δύσχρηστους νόμους. 

Ωστόσο, η παραπάνω πρόβλεψη για απαγόρευση της κακής νομοθετικής πρακτικής των άσχετων τροπολογιών παραβιάστηκε στη διαδικασία ψήφισης του ν. 4873/2021, ο οποίος ψηφίστηκε στις 14/12/2021. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αντί η τροπολογία να ρυθμίζει ένα θέμα σχετικό με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, εισήγαγε στη βουλή ρυθμίσεις που ήταν άσχετες τόσο με το σχέδιο νόμου, όσο και μεταξύ τους.

Μάλιστα, ένα από τα άσχετα ζητήματα της τροπολογίας ήταν η μετάταξη περίπου 100 υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υπηρεσίες της ΕΛΑΣ κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η εν λόγω ρύθμιση προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στη δημόσια σφαίρα και τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς παράγοντες του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΥΠ, τους οποίους επικαλέστηκε η Εφημερίδα των Συντακτών σε σχετικό ρεπορτάζ, στόχος της άσχετης τροπολογίας ήταν η «απαλλαγή της υπηρεσίας από στελέχη διαφορετικού πολιτικού προσανατολισμού από αυτόν της κυβέρνησης»

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου οι υπουργοί οφείλουν να καταθέτουν τροπολογίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές καλής νομοθέτησης που προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παραβίασε τη σχετική νομοθεσία, καταθέτοντας στη Βουλή τροπολογία παράνομη, αφού ήταν άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, η οποία μάλιστα ρύθμισε μεταξύ άλλων το ευαίσθητο ζήτημα μετάταξης υπαλλήλων της ΕΥΠ.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ