ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από την Ελλάδα για τις Caretta caretta
18 • 11 • 2016

Τον Νοέμβριο του 2016 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διαπίστωσε ότι η Ελλάδα παραβίασε τις ενωσιακές υποχρεώσεις της για προστασία των θαλάσσιων χελώνων Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας.

Με απόφασή του στις 10 Νοεμβρίου 2016 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διαπίστωσε ότι η Ελλάδα, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου, δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων χελώνων Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας στην Πελοπόννησο (πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ).

Οι Caretta caretta αποτελούν θαλάσσιο είδος που χαίρει αυξημένου ενδιαφέροντος και προστασίας από το δίκαιο της ΕΕ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της χελώνας είναι ότι γεννά μόνο κάθε δύο ή τρία έτη, από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής η Caretta caretta βγαίνει από τη θάλασσα τη νύχτα και κατευθύνεται προς το πιο στεγνό μέρος της παραλίας, όπου σκάβει έναν λάκκο βάθους 40 έως 60 εκατοστών, για να γεννήσει εκεί κατά μέσο όρο 120 αβγά. Δύο μήνες αργότερα, τα αβγά εκκολάπτονται και οι μικρές χελώνες βγαίνουν από την άμμο και κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Οι νεοσσοί είναι ευάλωτοι και αρκετοί από αυτούς πεθαίνουν.

Στην ανακοίνωση της απόφασης το ΔΕΕ ανέφερε σχετικά με τις παραλείψεις της Ελλάδας: «Το Δικαστήριο φρονεί ότι πολλές υποδομές (όπως, μεταξύ άλλων, οικιστικά σχέδια και η κατασκευή κατοικιών), όπως και η μελλοντική τους χρήση είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά τους οικότοπους εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας. Ομοίως, η κατασκευή και η χρήση των υποδομών αυτών, μπορούν, ιδίως λόγω της ηχορύπανσης, της φωτορύπανσης και της ανθρώπινης παρουσίας που συνεπάγονται, όπως ακριβώς και το ελεύθερο κάμπινγκ και η λειτουργία των μπαρ, να παρενοχλήσουν σημαντικά τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta κατά την αναπαραγωγή της. Επιπροσθέτως, η ανεξέλεγκτη στάθμευση των οχημάτων όπως και η ασφαλτόστρωση ορισμένων οδών βλάπτουν τους οικότοπους αμμοθινών της χελώνας επιδεινώνοντας την ηχορύπανση και τη φωτορύπανση και παρενοχλώντας τις χελώνες κατά την ωοτοκία καθώς και κατά την εκκόλαψη των νεοσσών. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ομοίως ότι τα φώτα των εστιατορίων, των ξενοδοχείων και των καταστημάτων γύρω από τη ζώνη της Κυπαρισσίας επίσης προκαλούν παρενόχληση των χελωνών».

Από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων το ΔΕΕ έφτασε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχε ένα πλήρες και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο προληπτικού χαρακτήρα» στον Κυπαρισσιακό πριν την προσφυγή της Κομισιόν στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Το δικαστήριο πρόσθεσε μάλιστα την κρίση ότι «οι αυτουργοί των παρενοχλήσεων που συνδέονται με τα οικιστικά σχέδια παραδέχθηκαν τουλάχιστον το ενδεχόμενο να παρενοχλούνται οι χελώνες Caretta caretta κατά την περίοδο αναπαραγωγής, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρξε εκ προθέσεως παρενόχληση απαγορευόμενη από το δίκαιο της Ένωσης».

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ως κράτος μέλος της ΕΕ η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται με τις συνθήκες της Ένωσης και το ενωσιακό δίκαιο.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η χώρα παραβίασε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των Caretta caretta, στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας των φυσικών οικοτόπων και διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ