ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για συστηματική μόλυνση από αστικά λύματα
05 • 03 • 2018

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ελλάδας, γιατί παραβίασε συστηματικά και για διάστημα 20 χρόνων το ενωσιακό δίκαιο για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, με συνέπεια την περιβαλλοντική υποβάθμιση του κόλπου της Ελευσίνας.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καταδίκασε την Ελλάδα επειδή κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου δεν έλαβε -για σχεδόν δύο δεκαετίες- τα αναγκαία μέτρα για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στη δυτική Αθήνα, παράλειψη που οδήγησε στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του κόλπου της Ελευσίνας (πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ).

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά το καλοκαίρι του 2004. Στις 24 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς το ΔΕΕ εξέδωσε απόφαση, κρίνοντας ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις που έχει από το ενωσιακό δίκαιο (συγκεκριμένα, την οδηγία 91/271/ΕΟΚ) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Η παρανομία της χώρας βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η Ελλάδα αφενός δεν έλαβε μέτρα για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου αστικών λυμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, αφετέρου δεν υπέβαλε τα λύματα στην αναγκαία επεξεργασία. Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της παράνομης πρακτικής ήταν η απόρριψη λυμάτων στον κόλπο της Ελευσίνας χωρίς προηγούμενη επεξεργασία τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αυτής (ολοκληρώθηκε μόλις στις 7 Απριλίου 2011) ο δε σταθμός λειτουργούσε, πέραν των περιόδων δοκιμαστικής λειτουργίας, μόλις από τις 27 Νοεμβρίου 2012. Εξάλλου, το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό του (το τμήμα Κάτω Ελευσίνας του οικισμού της Ελευσίνας δεν διαθέτει ακόμη τέτοιο δίκτυο) και σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν είναι ακόμη συνδεδεμένο στο τριτοβάθμιο δίκτυο», αναφέρει το ΔΕΕ στην ανακοίνωση της καταδικαστικής του απόφασης ως προς τις πολλαπλές παραβάσεις της Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα όφειλε να συμμορφωθεί στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα από το 1998, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η χώρα παραβίασε το ενωσιακό δίκαιο για 20 χρόνια.

«Η σχεδόν εικοσαετής καθυστέρηση της Ελλάδας όσον αφορά τη συμμόρφωση των επίμαχων εγκαταστάσεων προς την οδηγία (συμμόρφωση η οποία έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998) συνιστά επιβαρυντική περίσταση», σχολίασε το ΔΕΕ.

Με την απόφαση του 2018 το Δικαστήριο της ΕΕ επέβαλε στην Ελλάδα την πληρωμή κατ’ αποκοπήν ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ «για να αποτραπεί η επανάληψη στο μέλλον ανάλογων παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης», καθώς και εξαμηνιαία χρηματική ποινή ύψους 3,276 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης εφαρμογής της απόφασης του 2004.

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ως κράτος μέλος της ΕΕ η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται με τις συνθήκες της Ένωσης και το ενωσιακό δίκαιο.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η χώρα παραβίασε -για χρονικό διάστημα 20 χρόνων και παρά τις σχετικές οχλήσεις της Κομισιόν- τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος από τη μη σύννομη απόθεσή τους.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ