ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας
20 • 07 • 2020

 Στις 6 Ιουλίου 2020 το υπουργείο Υγείας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης opengov.gr νομοσχέδιο σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και την ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Ωστόσο, η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση παραβίασε τους κανόνες για τη δημόσια διαβούλευση και την καλή νομοθέτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2, 3 & 4 του νόμου για το Επιτελικό Κράτος (ν. 4622/2019 – ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019), «η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο εβδομάδες» και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να συντμηθεί σε μία εβδομάδα «για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση» που «αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο στον οποίο έλαβε χώρα η διαβούλευση». 

Στις 6 Ιουλίου 2020 το υπουργείο Υγείας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)». Η διαβούλευση διήρκησε έως τις 13 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση έκανε χρήση της δυνατότητας σύντμησης της διαβούλευσης σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Μάλιστα, η σύντμηση έφτασε στο ελάχιστο προβλεπόμενο από τον νόμο διάστημα της μίας εβδομάδας.

 Το υπουργείο Υγείας δεν ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία. Κι αυτό γιατί μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης δεν ανάρτησε την παραπάνω έκθεση και την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, αποσιωπώντας τους λόγους χρονικής σύντμησης της δημόσιας διαδικασίας. Αντίθετα, περιορίστηκε στην ανάρτηση του νομοσχεδίου και της αιτιολογικής έκθεσης

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο σημείωμα του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια που συνοδεύει την ανακοίνωση της διαβούλευσης αναφέρεται ότι «η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 13η Ιουλίου 2020 και ώρα 8 μ.μ. λόγω της επιτακτικής ανάγκης ταχείας ρύθμισης των εν λόγω θεμάτων». Ωστόσο, αυτή η σημείωση δεν αποτελεί αναφορά των επαρκώς τεκμηριωμένων λόγων σύντμησης της διαβούλευσης κατά τις απαιτήσεις του νόμου για το Επιτελικό Κράτος.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου η κυβέρνηση ακολουθεί απαρέγκλιτα τους κανόνες καλής νομοθέτησης, αφού με αυτόν τον τρόπο τεκμαίρεται η βελτίωση του νομοθετικού έργου και αντιμετωπίζονται αρνητικές συνέπειες από πρακτικές κακής νομοθέτησης (όπως, για παράδειγμα, η πολυνομία και το δυσνόητο των διατάξεων που διαχρονικά ταλανίζουν την ελληνική νομοθεσία).

Ακόμη, η εφαρμογή των κανόνων καλής νομοθέτησης συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και το νόμο, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση συμμορφώνεται στη νομοθεσία και εδραιώνεται η δημοκρατική αρχή που θέλει πολίτες και φορείς δημόσιας εξουσίας ίσους απέναντι στον νόμο. 

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τη δημόσια διαβούλευση, η θεσμοθέτηση της οποίας επιτρέπει στην Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση κανόνων που διέπουν μια δημοκρατική κοινωνία. 

Ωστόσο, εν προκειμένω το υπουργείο Υγείας δεν εφάρμοσε τους κανόνες που αφορούν τη σύντμηση της διάρκειας διαβούλευσης, περιορίζοντας χωρίς επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους τη δυνατότητα των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ