ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 12 • 04 • 2023

Τροπολογία για τον εκλογικό αποκλεισμό των νεοναζί: Κακή νομοθέτηση και ζητήματα συμβατότητας με ΕΣΔΑ

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Τροπολογία για τον εκλογικό αποκλεισμό των νεοναζί: Κακή νομοθέτηση και ζητήματα συμβατότητας με ΕΣΔΑ
12 • 04 • 2023

 Η τροπολογία της κυβέρνησης για τον εκλογικό αποκλεισμό των νεοναζί ήταν, κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης, άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκε. Ακόμη, σύμφωνα με τον Ξενοφώντα Κοντιάδη, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το περιεχόμενο της διάταξης εγείρει ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη.

Αποσκοπώντας στην υιοθέτηση κανόνων καλής και διαφανούς νομοθέτησης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, το άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος, και τα άρθρα 87, 88 και 101 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζουν ότι οι υπουργικές τροπολογίες σε προτεινόμενα νομοσχέδια πρέπει να κατατίθενται μέχρι τρεις ημέρες πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ή την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, απαγορεύοντας τροπολογίες άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. 

Σκοπός των παραπάνω κανόνων είναι να υπάρχει αρκετός χρόνος για επεξεργασία και έλεγχο -τόσο από τους βουλευτές όσο και από την κοινή γνώμη- των ρυθμίσεων που προτείνονται από τους υπουργούς με τη μορφή των τροπολογιών.

Με την απαγόρευση των εκπρόθεσμων τροπολογιών αποσοβείται η κατάθεση -λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου- ρυθμίσεων που αναπόφευκτα θα ξεφύγουν της προσοχής της δημόσιας σφαίρας, ρυθμίζοντας υπό καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης λογοδοσίας ζητήματα που άπτονται ατομικών δικαιωμάτων, δημοσίων συμβάσεων και άλλων σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, η απαγόρευση των άσχετων τροπολογιών στοχεύει στο να επικεντρωθεί η προσοχή του νομοθέτη σε ένα θέμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο αφενός θεωρείται ότι ο δημόσιος διάλογος θα είναι πιο ουσιώδης, αφετέρου η ρύθμιση πολλών διαφορετικών θεμάτων από ένα νομοσχέδιο οδηγεί αναπόφευκτα σε κατακερματισμό της νομοθεσίας και δύσχρηστους νόμους.

Συγκεκριμένα, η κυβερνητική ρύθμιση προβλέπει ότι για την κατάρτιση συνδυασμού στις βουλευτικές εκλογές θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, «ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη» για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως η εσχάτη προδοσία (άρθρο 134 ΠΚ) και η συμμετοχή σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση (άρθρα 187 και 187Α ΠΚ). 

Με φόντο τα παραπάνω, ο Συνταγματολόγος Κοντιάδης αναφέρει: «Παραμένει το ερώτημα πώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, με ανταλλαγή υπομνημάτων και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, θα διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, επίσης, δεν θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία σε μια ανέξοδη προεκλογική καμπάνια για ένα τέτοιο κόμμα».

Από την επιχειρηματολογία του κ. Κοντιάδη εγείρονται προβληματισμοί ως προς τη συμβατότητα της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, προβλέποντας μεταξύ άλλων: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια, δημόσια και εντός λογικής προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που λειτουργεί νόμιμα, το οποίο θα αποφασίσει είτε ως προς αμφισβητήσεις για τα αστικής φύσης δικαιώματα και υποχρεώσεις του είτε για το βάσιμο κάθε εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσης».

Ακόμη, ο κ. Κοντιάδης προσθέτει στις παρατηρήσεις του ότι «ο αποκλεισμός (σ.σ.: κομμάτων από την κυβερνητική ρύθμιση) δεν καταλαμβάνει και συνασπισμούς ανεξάρτητων υποψηφίων», κάτι που σημαίνει ότι «με έναν τέτοιο εκλογικό συνδυασμό ο αποκλεισμός παρακάμπτεται και η ρύθμιση θα καθίσταται αλυσιτελής».

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου η κυβέρνηση και η Βουλή οφείλουν να νομοθετούν εφαρμόζοντας τόσο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, όσο και τους υπόλοιπους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για να εγγυώνται και να προωθούν πρακτικές καλής και διαφανούς νομοθέτησης.

Εν προκειμένω η κυβέρνηση παραβίασε τους κανόνες καλής νομοθέτησης, καταθέτοντας μια τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου της. Ακόμη, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Ξενοφώντα Κοντιάδη, η ρύθμιση της κυβέρνησης εγείρει και ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ