ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περιστρεφόμενες Πόρτες: Η περίπτωση του Άκη Σκέρτσου
29 • 10 • 2019

Το καλοκαίρι του 2019 ο Άκης Σκέρτσος διορίστηκε υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου. Ωστόσο, ακριβώς πριν τον διορισμό του στην κυβέρνηση, ο κ. Σκέρτσος ήταν για πέντε χρόνια Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Πώς η ελληνική νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις περιστρεφόμενες πόρτες και τις συγκρούσεις συμφερόντων που αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν.

Μετά την επικράτηση της ΝΔ στις εκλογές του 2019 ο Άκης Σκέρτσος διορίστηκε στις 9 Ιουλίου (Π.Δ. 83/9.7.2019 | ΦΕΚ Α’ 121/9.7.2019) υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου. Η θητεία του κ. Σκέρτσου διήρκησε έως τις 13 Αυγούστου 2021, όταν και παραιτήθηκε στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού (Π.Δ. 55/13.8.2021 | ΦΕΚ Α’ 141/13.8.2021). Την ίδια μέρα, ο κ. Σκέρτσος έλαβε τη θέση του υπουργού Επικρατείας (Π.Δ. 56/13.8.2021 | ΦΕΚ Α’ 142/13.8.2021), στην οποία παραμένει μέχρι σήμερα.

Ο διορισμός του κ. Σκέρτσου ως υφυπουργού στον Πρωθυπουργό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο ίδιος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2019, λίγες μόλις μέρες πριν αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα. Μάλιστα, στο χρονικό διάστημα αμέσως πριν αναλάβει τη διοικητική θέση στον ΣΕΒ, ο κ. Σκέρτσος ήταν Διευθυντής στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, την περίοδο Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2014. 

Η μετάβαση του κ. Σκέρτσου από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ στο αξίωμα του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που συντελέστηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πληροί τον ορισμό της περιστρεφόμενης πόρτας (revolving door) ως μεταπήδησης υψηλά ιστάμενων πολιτικών προσώπων ή στελεχών δημόσιων οργανισμών σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα και αντίστροφα. Οι περιστρεφόμενες πόρτες αποτυπώνουν το φαινόμενο κατά το οποίο, πρώτον, νομοθέτες και πολιτικά πρόσωπα γίνονται λομπίστες ή σύμβουλοι των βιομηχανιών πάνω στις οποίες ασκούσαν εποπτεία ή έλεγχο ως φορείς δημόσιας εξουσίας ή, δεύτερον, στελέχη βιομηχανιών ή ενώσεών τους διορίζονται σε διευθυντικές ή κυβερνητικές θέσεις που έχουν σχέση με τις πρώην ιδιωτικές τους τοποθετήσεις. Σε αυτή την περίπτωση υπάγεται ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα του συντονισμού του κυβερνητικού έργου και για τα θέματα ανάπτυξης και βιομηχανίας.

Αν και η ελληνική νομοθεσία προβλέπει μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων σε κυβερνητικά αξιώματα και υψηλές θέσεις του δημοσίου, δεν καλύπτει αποτελεσματικά όλες τις περιπτώσεις περιστρεφόμενων πορτών. 

Συγκεκριμένα, ρυθμίσεις σχετικά με ασυμβίβαστα κυβερνητικών προσώπων προβλέπονται στον ν. 4622/2019 (άρθρα 68-76) για το Επιτελικό Κράτος (ΦΕΚ Α’ 133 / 7.8.2019, όπως έχει κωδικοποιηθεί από μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις). Ο νόμος προβλέπει ότι για όσα πρόσωπα διορίζονται ως μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί «αναστέλλεται αυτοδικαίως η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας». Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι τα μέλη της κυβέρνησης οφείλουν για ένα έτος μετά την αποχώρησή τους να λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο είχαν διοριστεί, εφόσον μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο πρόσωπο μπορεί αμέσως να μεταπηδήσει από τον ιδιωτικό τομέα σε δημόσιο αξίωμα, περίπτωση στην οποία εμπίπτει και ο κ. Σκέρτσος. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκθεση από τον Πέμπτο Κύκλο Αξιολόγησης της Ομάδας Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO) εκτίμησε ως «σκόπιμη την ενδυνάμωση και εφαρμογή μερικών απόψεων του προτύπου μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα» και σύστησε «την αναθεώρηση του καθεστώτος απασχόλησης μετά την παύση καθηκόντων με σκοπό να αξιολογηθεί η ακρίβειά του και να ενισχυθεί με την διεύρυνση του πλαισίου του, όσον αφορά στα πρόσωπα με υψηλά εκτελεστικά καθήκοντα».

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ένα Κράτος Δικαίου θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα θα θέτουν υπό καθεστώς διαφάνειας και θα καταπολεμούν αποτελεσματικά όλες τις περιστρεφόμενες πόρτες και τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την περίπτωση του κ. Σκέρτσου, η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες αυτές τις περιπτώσεις και, πιο συγκεκριμένα, να προβλέπει κανόνες και όρους με τους οποίους ένας σύμβουλος ή ένα στέλεχος της βιομηχανίας θα μπορεί με τους αναγκαίους για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος περιορισμούς να διοριστεί σε κυβερνητική ή δημόσια θέση, η οποία μάλιστα έχει αρμοδιότητες για τις δραστηριότητες της βιομηχανίας.

Η έλλειψη τέτοιων μέτρων καθιστά πιο εύκολη την άσκηση επιρροής και λόμπι σε πρώην στελέχη ιδιωτικών εταιρειών που κατέχουν δημόσια αξιώματα, με συνέπεια την ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου και των πολιτών.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ