ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Σοφία Παπαδήμα
Βιογραφικό

Η Σοφία Παπαδήμα είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση το Διεθνές Δίκαιο Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάτοχος συναφούς Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Νομική Δ.Π.Θ., 2019-2021). Έχει στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της δημόσιας συνηγορίας και της στρατηγικής νομικής εκπροσώπησης. Παράλληλα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. “Ψυχιατροδικαστική” της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (2022-). Ασκεί μάχιμη δικηγορία στην Αθήνα.

Συνεισφορά στο govwatch