ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 20 • 08 • 2022

Παράλειψη της διοίκησης να προστατέψει παραδοσιακό οικισμό στην Πάρο από αυθαίρετες κατασκευές

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παράλειψη της διοίκησης να προστατέψει παραδοσιακό οικισμό στην Πάρο από αυθαίρετες κατασκευές
20 • 08 • 2022

Μετά από διαμεσολάβησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι κρατικές Αρχές παρέλειψαν να υιοθετήσουν μέτρα για την προστασία του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς στην Πάρο, επιτρέποντας την ανέγερση αυθαίρετων ακινήτων και μην εκδίδοντας το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία Προεδρικό Διάταγμα.

Μετά από καταγγελία προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε σε έρευνα και διαπίστωσε «κατάφωρες παραβιάσεις» του νομοθετικού πλαισίου για τα ρέματα, καθώς και σοβαρές παραλείψεις της διοίκησης, με συνέπεια την ελλιπή προστασία του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς στην Πάρο. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), τα υδατορέματα αποτελούν σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρούνται στη φυσική τους κατάσταση, με αποκλεισμό κάθε εργασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό ή κάλυψή τους. Ωστόσο, παρά τη σημασία των ρεμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και των οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε καταπάτηση του ρέματος που εκβάλλει στην παραλία Λειβαδιά από αυθαίρετα ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί στην κοίτη του, προκαλώντας την απομείωση και εν τέλει την υποβάθμισή του. 

«Σε κάποια σημεία το ρέμα είτε έχει μειωθεί κατά τρία-τέσσερα μέτρα, είτε έχει δομηθεί, είτε έχει καλυφθεί και χρησιμοποιείται ως αύλειος χώρος κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων», ανέφερε η ανεξάρτητη Αρχή σε ανακοίνωσή της στις 7 Ιουλίου 2022, συμπληρώνοντας στο σχετικό πόρισμά της ότι στην προκειμένη υπόθεση παραβιάστηκαν οι ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012) και ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α’ 94/14.4.2014), που ορίζουν όρους δόμησης και κανόνες οριοθέτησης για τα υδατορέματα (εδώ η ανακοίνωση και το σχετικό πόρισμα).

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραβιάσεις και παραλείψεις, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα να λάβει μέτρα προστασίας της Παροικιάς Πάρου. Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη Αρχή πρότεινε στο πόρισμά της: «Κρίνεται απαραίτητη η οριοθέτηση του ρέματος με ΠΔ, καθώς διέρχεται από παραδοσιακό οικισμό, η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών […] και η εκπόνηση μελέτης για την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης για την κατασκευή των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων το συντομότερο δυνατό».

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου οι κρατικές Αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη νόμιμη ανάπτυξη των οικιστικών περιοχών.

Ωστόσο, από τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση παραβιάστηκαν οι ν. 4067/2012 και ν. 4258/2014, με αποτέλεσμα καταπατήσεις και αυθαίρετες κατασκευές, ενώ η διοίκηση παρέλειψε να εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα για τον παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς στην Πάρο, όπως επιβάλλει και η έννοια των άρθρων 43 παρ. 2, 24 παρ. 1, 2 και 101 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ