ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 20 • 08 • 2022

Μη συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις του ΣτΕ για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Μη συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις του ΣτΕ για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού
20 • 08 • 2022

Παρά την υποχρέωσή της (άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος) να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε με τον ν. 4964/2022 διατάξεις για το εταιρικό καθεστώς της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, οι οποίες αντίκεινται στις αποφάσεις και τη νομολογία του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 190-191/2022) για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, εγείροντας ζήτημα σεβασμού της διάκρισης των εξουσιών στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.

Στις 28 Ιουλίου 2022, η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε τον ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150 / 30.07.2022), εισάγοντας ρυθμίσεις για την «απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης» και την «ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων». Ωστόσο, ένα ακόμη θέμα του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν το  εταιρικό καθεστώς της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, των δύο δημόσιων επιχειρήσεων που διαχειρίζονται το νερό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022 προβλέπουν ότι οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ θα παραμείνουν στην Ελληνική Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το λεγόμενο Υπερταμείο, καθώς και ότι «οποιαδήποτε απόφαση περί μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ. δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Ε.Ε.ΣΥ.Π. στις εταιρείες αυτές και απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας της επί του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών» (άρθρο 114 παρ. 2). Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ίδιου νόμου, η μεταβίβαση προς την ΕΕΣΥΠ των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, που είναι στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016), θεωρείται σύννομη και ισχυρή από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4964/2022.

Η ψήφιση των παραπάνω διατάξεων για το μετοχικό καθεστώς των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ εγείρει σοβαρό ζήτημα διάκρισης των εξουσιών και σεβασμού των δικαστικών αποφάσεων από τη διοίκηση στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Πράγματι, οι ρυθμίσεις του ν. 4964/2022 για το νερό αντίκειται στις αποφάσεις και τη νομολογία του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 190-191/2022), το οποίο ακύρωσε ως αντίθετη προς το Σύνταγμα τη μεταβίβαση προς το Υπερταμείο του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου, με το σκεπτικό ότι, σύμφωνα και με παρέμβαση της τέως αντιπροέδρου του ΣτΕ Μαρίας Καραμανώφ, το Σύνταγμα απαιτεί οι δύο αυτές εταιρείες να τελούν όχι απλώς υπό την εποπτεία, αλλά υπό τον ουσιαστικό έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, γεγονός που προϋποθέτει την κατοχή από το δημόσιο της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των δύο αυτών κοινωφελών εταιριών. 

«Το μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται πανηγυρικά είναι η απροκάλυπτη πλέον περιφρόνηση των δύο εξουσιών, νομοθετικής και εκτελεστικής, προς την τρίτη, τη δικαστική και δη το Συμβούλιο της Επικρατείας, στις αποφάσεις του οποίου οφείλουν, κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, να συμμορφώνονται πλήρως. Η στάση αυτή προκαλεί βαθύ ρήγμα στις αρχές του Κράτους Δικαίου και κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος», επισημαίνει σχετικά η τέως αντιπρόεδρος του ΣτΕ.

Η ίδια προσθέτει: «Η ακύρωση της μεταβίβασης προς το Υπερταμείο του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου δεν έγινε για λόγους τυπικούς. Η απόφαση του ΣτΕ είναι ρητή, ξεκάθαρη και ανεπίδεκτη παρερμηνείας. Με μακροσκελή και πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολογία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίμαχη μεταβίβαση αποκλείεται για λόγους που ανάγονται τόσο στη φύση του νερού ως ζωτικής σημασίας κοινωνικού αγαθού όσο και στο χαρακτήρα του Υπερταμείου ως εταιρείας αμιγώς κερδοσκοπικής και, άρα, εξ ορισμού ακατάλληλης να παράσχει την υδροδότηση υπό όρους δημόσιας υπηρεσίας. Και όμως. Με τα άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Δημοσίου στις ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ όχι απλώς επαναμεταβιβάζεται στο Υπερταμείο, αλλά νομιμοποιείται αναδρομικά η αρχική (2016) και ήδη ακυρωθείσα μεταβίβασή του, η οποία “θεωρείται σύννομη και ισχυρή ως προς όλες τις συνέπειες”, αναγνωρίζονται δε ως έγκυρες και σύννομες όλες οι εν τω μεταξύ ληφθείσες σχετικές αποφάσεις. Αμφιβάλλω αν στη συνταγματική ιστορία της χώρας έχει ποτέ λάβει χώρα μια τόσο κατάφωρη και προκλητική παραβίαση του δεδικασμένου και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών».

Με ψήφισμά της η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας τάχθηκε κι αυτή κατά των ρυθμίσεων των άρθρων 114 και 115 του ν.4964/2022, με φόντο τη νομολογία του ΣτΕ για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και τη συνταγματική υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις.

«Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συντάσσεται πλήρως με τη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ που προασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ως ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και με τις οποίες κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταβίβαση των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρία Δημόσιων Συμμετοχών και Περιουσίας, που συνήθως αναφέρεται ως Υπερταμείο (ΟλΣτΕ 190-191/2022)», σημειώνει το ψήφισμα, συμπληρώνοντας: «Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων καταδικάζει ως αντίθετη στη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου, αφενός, τη μη συμμόρφωση της διοίκησης με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και, αφετέρου, τη ψήφιση μεταγενεστέρως διατάξεων στο νόμο 4964/2022 που προβλέπουν τη διατήρηση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο και ζητά τον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση του κράτους με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου η διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας.

Ωστόσο, και παρά τη σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος («Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις»), η ελληνική κυβέρνηση παραβίασε την υποχρέωσή της να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις και τη νομολογία του ΣτΕ για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού (ΟλΣτΕ 190-191/2022), ψηφίζοντας με τον ν. 4964/2022 διατάξεις που αντίκεινται στο περιεχόμενο των αποφάσεων του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ