ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βιογραφικό

Η Επιτροπή συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, προτείνει νέα νομοθεσία και πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, παρακολουθεί την εφαρμογή τους και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επίσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της διεθνούς ανάπτυξης και στη χορήγηση βοήθειας.

Συνεισφορά στο govwatch