ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Βιογραφικό

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών.

Συνεισφορά στο govwatch