ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Κώδικας Δεοντολογίας

1. Βασικές Αρχές

Ο έγκυρος, διασταυρωμένος και πολιτισμένος δημόσιος λόγος είναι συστατικό της επιτυχίας του Govwatch και κατ’ επέκταση μιας ουσιαστικής παρέμβασης στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η διαχείριση των αναφορών που καταθέτουν οι πολίτες στην πλατφόρμα αποτελεί κύρια προτεραιότητα της ομάδας μας. Το Govwatch δεσμεύεται για την τήρηση ίσων αποστάσεων, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας στη διαχείριση του περιεχομένου.

 

2. Γενικοί Κανόνες

Όλες οι αναφορές που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του Govwatch διαβάζονται από μια ομάδα διαχειριστών. Με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, εγκρίνονται προς δημοσίευση. Κάθε χρήστης/-ρια που επιθυμεί να υποβάλει επώνυμη αναφορά εγγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κάνοντας χρήση του email του ή του λογαριασμού που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα διαχείρισης του Govwatch διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του/της χρήστη/-ριας από την πλατφόρμα, εάν δεν συμμορφώνεται επανειλημμένα με τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ επιφυλλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.

 

3. Ποιες παρεμβάσεις – σχόλια απαγορεύονται;

Δεν θα δημοσιοποιούνται παρεμβάσεις και σχόλια που:

είναι διατυπωμένα με τρόπο υβριστικό, προσβλητικό και απάνθρωπο και γενικώς περιέχουν προσβολές της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

  • αναφέρονται σε γεγονότα, χωρίς να κατονομάζουν αντίστοιχες πηγές.
  • γελοιοποιούν θύματα τρομοκρατίας και ολοκληρωτισμού και είναι προϊόντα ρατσισμού, σεξισμού και ασέβειας προς θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.
  • αποτελούν μαζικές αποστολές μηνυμάτων με τη μορφή “spam” (κακόβουλο ή/και διαφημιστικό περιεχόμενο).
  • καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.
  • άπτονται σε θέματα ιδιωτικής ζωής.

 

4. Πώς συμβάλλουμε στην καλή λειτουργία του Govwatch;

Φροντίστε στις αναφορές σας να διατυπώνετε προτάσεις ή σχόλια που σχετίζονται άμεσα με το υπό εξέταση ζήτημα. Προφανώς κάθε θέμα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.

Φροντίστε να διατυπώνετε τις αναφορές σας με τρόπο σύντομο και περιεκτικό, κατά το πρότυπο όσων έχουν ήδη δημοσιευτεί.

Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με παραπομπές στη σχετική νομοθεσία, σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική (spam, διαφημίσεις τρίτων), οπότε στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.

Φροντίστε το περιεχόμενο που υποβάλετε να μην προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα άλλων προσώπων.

Οργανισμοί, Εταιρίες, Σωματεία, όταν καταθέτουν επώνυμη αναφορά, επιβάλλεται να υπογράφουν με το ονοματεπώνυμο του/της συντάκτη/-ριας.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η ουσιαστική, αμερόληπτη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού και η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε ταυτότητα φύλου, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο Govwatch.

Με τη συμμετοχή σας, οι χρήστες/-ριες της πλατφόρμας αποδέχεστε τη διάθεση των αναφορών, προτάσεων ή σχολίων που υποβάλλετε με την άδεια «Creative Commons».