ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Κοινοβουλευτική Ανοιχτότητα και Διαφάνεια

Το Κράτος Δικαίου, αναπόσπαστο μέρος μιας υγιούς δημοκρατίας, σημαίνει διαφανή, υπεύθυνη και πλουραλιστική Κοινοβουλευτική ζωή. Η τήρηση των αρχών της ανοιχτότητας και της διαφάνειας στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις αυτού. Η Ελληνική Βουλή, ωστόσο, δεν εξαιρείται από τον κανόνα της πολιτικής πραγματικότητας που θέλει να θεσπίζονται προοδευτικοί νόμοι και κανονισμοί αλλά να μην τηρούνται καθόλου ή στο ελάχιστο.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ